Dr Dušica Čolović

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,  2007.

Doktorat – Tehnološki fakultet, 2014.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Tehnologija i kvalitet hrane za životinje