Dr Nataša Milićević

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije-master, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2010.

Doktor nauka, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2018

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi žita