Posts with the term: 2013

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI-OSIGURANJE IMOVINE I LICA

https://fins.uns.ac.rs/procurement/javna-nabavka-male-vrednosti-osiguranje-imovine-i-lica-2/

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI-USLUGE ŠTAMPE

https://fins.uns.ac.rs/procurement/javna-nabavka-male-vrednosti-usluge-stampe/

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za usluge štampe

https://fins.uns.ac.rs/procurement/izmene-i-dopune-konkursne-dokumentacije-za-usluge-stampe/

Dodatne informacije za dokument usluge štampe

https://fins.uns.ac.rs/procurement/dodatne-informacije-za-dokument-usluge-stampe/

JAVNA NABAVKA/OTVORENI POSTUPAK-Kancelarijska oprema i nameštaj-Poziv za podnošenje ponuda za otvoreni postupak

https://fins.uns.ac.rs/procurement/javna-nabavka-otvoreni-postupak-kancelarijska-oprema-i-namestaj-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-otvoreni-postupak/

JAVNA NABAVKA/OTVORENI POSTUPAK-Kancelarijska oprema i nameštaj-Konkursna dokumentacija

https://fins.uns.ac.rs/procurement/javna-nabavka-otvoreni-postupak-kancelarijska-oprema-i-namestaj-konkursna-dokumentacija/

JAVNA NABAVKA/OTVORENI POSTUPAK-Kancelarijska oprema i nameštaj-Konkursna dokumentacija

https://fins.uns.ac.rs/procurement/javna-nabavka-otvoreni-postupak-kancelarijska-oprema-i-namestaj-konkursna-dokumentacija-2/

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI/GORIVO

https://fins.uns.ac.rs/procurement/javna-nabavka-male-vrednosti-gorivo-2/

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE – Konkursna dokumentacija

https://fins.uns.ac.rs/procurement/javna-nabavka-male-vrednosti-materijal-za-odrzavanje-higijene-konkursna-dokumentacija/

JAVNA NABAVKA – OTVORENI POSTUPAK – HEMIKALIJE Konkursna dokumentacija

https://fins.uns.ac.rs/procurement/javna-nabavka-otvoreni-postupak-hemikalije-konkursna-dokumentacija/