Posts with the term: Casopis

FOOD PROCESSING, QUALITY AND SAFETY

U izdanju Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, časopis: “ FOOD PROCESSING, QUALITY AND SAFETY”, koji je nastavio tradiciju naučnog časopisa „Žito-hleb“ je izlazio 2008. i 2009. godine na engleskom jeziku.

https://fins.uns.ac.rs/publication/food-processing-quality-and-safety/

FOOD AND FEED RESEARCH

FOOD AND FEED RESEARCH
je sledbenik časopisa “Žito-hleb” i “Food processing, quality and safety”. Pod ovim naslovom izlazi od 2010. godine, kada proširuje tematske oblasti koje sada pokrivaju istraživanja u svim segmentima lanca od “njive do trpeze“. Časopis izlazi na engleskom jeziku i dostupan je sajtu foodandfeed.fins.uns.ac.rs

https://fins.uns.ac.rs/publication/food-and-feed-research/