Dr Aleksandra Novaković

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani biolog, PMF, Departman za biologiju i ekologiju 1999.

MSc biolog, PMF, Departman za biologiju i ekologiju 2010.

Doktor nauka, PMF, Departman za biologiju i ekologiju 2015.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi animalnog porekla