Dr Jasna Mastilović

Naučni savetnik

Rukovodilac Centra za proizvode od voća i povrća

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1985.
Magistratura, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1991.

Doktorat, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2000.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi od voća i povrća