Dr Boško Marić

Istraživač saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani hemičar, PMF Novi Sad, 2013

Master hemičar, PMF Novi Sad, 2014

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi od voća i povrća