Posts with the term: Istraživački centar za karakterizaciju i primenu nutraceutika

M. Sc Branislava Đermanović

https://fins.uns.ac.rs/scientist/m-sc-branislava-djermanovic/

M. Sc Milica Popović

https://fins.uns.ac.rs/scientist/m-sc-milica-popovic/

M.Sc Miloš Županjac

https://fins.uns.ac.rs/scientist/m-sc-milos-zupanjac/

M.Sc Marina Đerić

https://fins.uns.ac.rs/scientist/m-sc-marina-deric/

M.Sc Jovana Delić

https://fins.uns.ac.rs/scientist/m-sc-jovana-delic/

Dr Tatjana Peulić

https://fins.uns.ac.rs/scientist/dr-tatjana-peulic/

Dr Predrag Ikonić

https://fins.uns.ac.rs/scientist/dr-predrag-ikonic/

Dr Jasmina Lazarević

https://fins.uns.ac.rs/scientist/dr-jasmina-lazarevic/

M.Sc Milana Matić

https://fins.uns.ac.rs/scientist/m-sc-milana-rosul/

M.Sc Nataša Đerić Ilić

https://fins.uns.ac.rs/scientist/m-sc-natasa-deric-ilic/