Posts with the term: Monografije

Određivanje i definisanje boje prehrambenih proizvoda

Sadržaj ove publikacije odnosi se na spoznaju osobina svetlosti i boje, psiholoških procesa uključenih u vizuelnu percepciju boje, kao i brojnih komponenata i promenljivih sa kojima se suočavamo u procesu određivanja boje prehrambenih proizvoda. Monografija se sastoji iz dva poglavlja: 

1. poglavlje – Principi, odnosi se na sagledavanje značaja boje, osobina svetlosti, boje kao prirodne pojave, osećaja koje boja izaziva u ljudskom oku, kao i načina definisanja boje, shodno postojećim kolornim sistemima za boju. 

2. poglavlje – Primena, odnosi se na prikaz mogućnosti vizuelnog i instrumentalnog određivanja boje, sa prikazom nekih od faktora koji utiču na njihova određivanja, geometrije posmatranja i pozicije delovanja osvetljenja, kao i prikaza osnovnih principa/razlika pojedinih metoda određivanja i prikaza primene nekih od instrumenta najčešće primenjivanih u postupku određivanja boje prehrambenih proizvoda.

https://fins.uns.ac.rs/publication/odredivanje-i-definisanje-boje-prehrambenih-proizvoda/

Bioaktivnost prirodnih proizvoda – antitumorsko delovanje in vitro

Monografija “Bioaktivnost prirodnih proizvoda – antitumorsko delovanje in vitro“ nastala je kao rezultat višegodišnjih ispitivanja in vitro antitumorske aktivnosti i mehanizma antitumorskog delovanja prirodnih proizvoda. Antitumorska aktivnost sporednih proizvoda prerade voća i povrća, jestivih gljiva, kao i lekovitih i začinskih biljaka određena je upotrebom većeg broja savremenih testova i upoređena upotrebom nekoliko novih parametara za kvantifikaciju ćelijskog antitumorskog odgovora. Na osnovu dobijenih rezultata, istaknuti su prirodni proizvodi sa izuzetnim antitumorskim delovanjem i preporučena njihova upotreba u ishrani. Njihove aktivne komponente preporučene su u proizvodnji dodataka ishrani – u cilju razvoja unapređenih prehrambenih proizvoda, kao i u razvoju antitumorskih lekova.

https://fins.uns.ac.rs/publication/bioaktivnost-prirodnih-proizvoda-antitumorsko-delovanje-in-vitro/

SUNCOKRETOVA SAČMA

Monografija je napisana sa ciljem da se inovativna rešenja proistekla iz naučnoistraživačkog rada učine dostupnijim za primenu u praksi, doprinesu unapređenju tehnološkog procesa proizvodnje i kvaliteta visokoproteinske suncokretove sačme, povećanju asortimana proizvoda na bazi zrna suncokreta, odnosno racionalnijoj proizvodnji i boljoj valorizaciji proteina suncokreta, a time i boljem zdravlju i potpunijem korišćenju proizvodnih i reproduktivnih svojstava domaćih životinja.

 

 

https://fins.uns.ac.rs/publication/suncokretova-sacma/

PRIMENA MELASE ŠEĆERNE REPE I POLUPROIZVODA OD OSMOTSKI DEHIDRIRANOG VOĆA/POVRĆA U MELASI KAO NUTRITIVNO VREDNIH DODATAKA ZA OBOGAĆIVANJE PEKARSKIH I FINIH PEKARSKIH PROIZVODA

Prvenstveni cilj ove monografije je da prikaže mogućnosti primene melase šećerne repe u  formulacijama pekarskih i finih pekarskih proizvoda sa aspekta njenog uticaja na tehnološki kvalitet proizvoda i njihovu nutritivnu vrednost. Proučavana je mogućnost direktnog uključenja melase u formulacije pekarskih i finih pekarskih proizvoda i indirektnog dodatka, preko voća/povrća prethodno osmotski dehidriranih u melasi šećerne repe. Na ovaj način se čini prvi korak ka uvođenju koncepta melase šećerne repe kao nutritivno vrednog i potencijalno funkcionalnog sastojka za obogaćivanje prehrambenih proizvoda.

Ova monografija predstavlja koristan izvor podataka za proizvođače sirovina, proizvođače pekarskih i finih pekarskih proizvoda, inženjere prehrambenih tehnologija i istraživače koji rade na poboljšanju i razvoju novih formulacija kao i za nutricioniste.

https://fins.uns.ac.rs/publication/primena-melase-secerne-repe-i-poluproizvoda-od-osmotski-dehidriranog-voca-povrca-u-melasi-kao-nutritivno-vrednih-dodataka-za-obogacivanje-pekarskih-i-finih-pekarskih-proizvoda/

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PROTEINSKO-ENERGETSKIH HRANIVA OD NEJESTIVIH SPOREDNIH PROIZVODA ZAKLANE ŽIVINE

U potpunosti su obrađeni raznovrsni i mnogobrojni problemi tehnologije proizvodnje proteinsko-energetskih hraniva od nejestivih sporednih proizvoda zaklane živine. Delo popunjava dugogodišnju prazninu u našoj stručnoj literaturi. Posebna vrednost izložene materije je njena praktična aplikativnost. Iz Monografije se mogu odabrati optimalna rešenja proizvodno-tehnološkog karaktera prerade nejestivih sporednih proizvoda zaklane živine u animalna hraniva visoke biološke vrednosti i odgovarajućeg higijenskog stanja.

https://fins.uns.ac.rs/publication/tehnologija-proizvodnje-proteinsko-energetskih-hraniva-od-nejestivih-sporednih-proizvoda-zaklane-zivine/

KUVANA ŠUNKA

Knjiga obrađuje aktuelnu problematiku iz područja nauke o mesu i tehnologije prerade mesa i predstavlja značajan doprinos poznavanju procesa, hlađenja, salamurenja i tehnologije izrade polutrajnih konzervi od mišića buta svinja otkoštenih rano post mortem. Rezultati su interesantni i za našu industriju mesa, jer njihovom primenom bi se se ostvarila značajna racionalizacija u proizvodnji i velika ekonomska dobit u izradi ovog masovnog i skupog proizvoda.
Knjiga je namenjena svima koji se na bilo koji način sreću ili studioznije bave proizvodnjom i preradom mesa, posebno konzervi od mesa u komadima.

https://fins.uns.ac.rs/publication/kuvana-sunka/

KARAKTERISTIKE ŽIVOTINJSKIH SPOREDNIH POROIZVODA I NJIHOVA NAMENA

Monografija KARAKTERISTIKE ŽIVOTINJSKIH SPOREDNIH PROIZVODA I NJIHOVA NAMENA, je od izuzetnog značaja, aktuelna i kompleksna, u kojoj su autori studiozno pristupili i obradili prema savremenim zahtevima. Sadržaj knjige sveobuhvatno i uz primenu savremenih naučnih metoda obrađuje problematiku sporednih proizvoda zaklanih životinja, daje predloge rešenja njihove prerade i primene, odnosno predlaže odgovorno, bezbedno i efektivno korišćenje dobijenih proizvoda iz životinjskih sporednih proizvoda.

https://fins.uns.ac.rs/publication/karakteristike-zivtinjskih-sporednih-poroizvoda-i-njihova-namena/

ZAMRZAVANJE U PEKARSKOJ INDUSTRIJI

Monografija „ZAMRZAVANJE U PEKARSKOJ INDUSTRIJI“ obrađuje nove tehnologije zamrzavanja, koje postavljaju nove uslove procesa i specifične zahteve kvaliteta sirovina. U tom smislu, dati su kriterijumi zahteva kvaliteta osnovnih i dodatnih sirovina, kao i optimalne granice uslova proizvodnih faza. Na pregledan i sistematičan način prikazani su uzroci mogućih grešaka, kao i načini njihovog uklanjanja u predmetnom procesu. Cilj ove monografije jeste da u adekvatnom obimu i na pristupačan način prikaže karakteristične faze u procesu zamrzavanja za sve grupe zamrznutih testa (beskvasno, kvasno nefermentisano i kvasno delimično fermentisano), kao i sve grupe zamrznutih poluproizvoda (zamrznuti polupečeni i zamrznuti pečeni proizvodi).

https://fins.uns.ac.rs/publication/zamrzavanje-u-pekarskoj-industriji/

EKSTRUDIRANJE U PROIZVODNJI HRANE ZA ŽIVOTINJE

Monografija „Ekstrudiranje u proizvodnji hrane za životinje“ nastala je kao rezultat dugogodišnjih ispitivanja primene postupka ekstruzije u proizvodnji hrane za životinje, sa akcentom na tehnologiju proizvodnje, nutritivnu vrednost, higijensku ispravnost, fizičko-hemijske karakteristike hrane i hraniva pre i nakon ekstrudiranja, kao i kvalitet mesa životinja hranjenih ekstrudiranom hranom. Autori se iskreno nadaju da će Monografija doprineti obogaćenju naučno-stručne literature iz oblasti proizvodnje hrane za životinje primenom termičkih tretmana, a svoju praktičnu primenu imaće u industriji hrane za životinje, kao i na fakultetima, institutima i nizu naučnoistraživačkih organizacija koje se bave izučavanjem ishrane domaćih životinja i proizvodnje hrane za životinje.

https://fins.uns.ac.rs/publication/ekstrudiranje-u-proizvodnji-hrane-za-zivotinje/

HELJDA – SIROVINA ZA PROIZVODNJU FUNKCIONALNE HRANE

https://fins.uns.ac.rs/publication/heljda-sirovina-za-proizvodnju-funkcionalne-hrane/