0000-0003-4984-0564

36629994500Dr Biljana Cvetković

ASSISTANT DIRECTOR FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT

EDUCATION

Diplomirani inženjer tehnologije, smer konzervisana hrana, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2003.

Doktorat, Tehnološki fakultet, 2014.

RESEARCH FIELD

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Primena inoviranih i tradicionalnih tehnologija u cilju dobijanja funkcionalnih proizvoda sa dodatom vrednošću i analiza kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda. Dizajn inoviranih prehrambenih proizvoda uz valorizaciju sporednih proizvoda prehrambene industrije. Iskustvo u saradnji sa privredom na više istraživačko-razvojnih projekata.