Dr Biljana Cvetković

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, smer konzervisana hrana, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2003.

Doktorat, Tehnološki fakultet, 2014.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi od voća i povrća