Istraživači

Dr Aleksandra Mišan

+381(0)21/485-3829;

aleksandra.misan@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Hemija hrane sa posebnim naglaskom na hromatografske metode (HPLC i GC), prirodne antioksidanse, funkcionalnu hranu, oksidativne procese i procenu roka trajanja. Poseban fokus istraživanja odnosi se na istraživanje zelenih i održivih rešenja, ekstrakcionih tehnologija za izdvajanje biomolekula iz otpada i sporednih proizvoda prehrambene industrije.

Dr Aleksandra Torbica

+381(0)21/485-3625;

aleksandra.torbica@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Rukovodilac projekta IDEJE GutFriendlyCarbs (Fond za nauku RS, 2022-2024) i projekta MPNTR (2011-2019). Autor šest patenata o bezglutenskim proizvodima. Redovni profesor (2009-2021) na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku, Univerzitet u Istočnom Sarajevu (Tehnologija konditorskih proizvoda). Autor dva univerzitetska udžbenika (Namenske masti za konditorsku i pekarsku industriju, 2020; Proračuni u tehnologiji konditorskih proizvoda, 2020). Od 2017. godine počasni profesor na School of Food Engineering, Harbin University of Commerce u Kini. Višegodišnje radno iskustvo tehnologa i direktora u prehrambenoj industriji (preradi voća i povrća, masti, pekarskih, poslastičarskih i konditorskih proizvoda).

Dr Anamarija Mandić

+381(0)21/485-3829;

anamarija.mandic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Funkcionalna hrana, antioksidativna svojstva, sekundarni metaboliti biljaka, biljni polifenoli i karotenoidi, oksidacija lipida, formulacija prehrambenih proizvoda, valorizacija, transformacija i upotreba sporednih proizvoda prehrambene industrije kao funkcionalnog sastojka, razvoj analitičkih metoda primenom HPLC i GC za procenu parametara kvaliteta i bezbednosti.

Dr Bojana Filipčev

+381(0)21/485-3778;

bojana.filipcev@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Primenjena istraživanja u preradi zrnastih kultura i proizvodnji i kvalitetu pekarskih/finih pekarskih proizvoda. Razvoj prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću i poboljšanih kvalitetnih svojstava. Korišćenje sporednih proizvoda industrije šećera (melase) u obogaćivanju nutritivnog sastava pekarskih i finih pekarskih proizvoda. Ispitivanje teksturnih i strukturnih svojstava hrane i prehrambenih proizvoda.

Dr Ivana Čabarkapa

+381(0)21/485-3793;

ivana.cabarkapa@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Ekspertiza u oblasti mikrobiološke bezbednosti hrane i hrane za životinje. Antimikrobna aktivnost etarskih ulja, biljnih ekstrakata i drugih prirodnih jedinjenja. Razvoj inovativnih pristupa kontrole patogena i produženja roka trajanja hrane i hrane za životinje pomoću novih i ekološki prihvatljivih tehnika.

Dr Jelena Filipović

+381(0)21/485-3809;

jelena.filipovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Polje ekspertize je primena nekonvencionalnih sirovina i njihov uticaj na tehnološki i nutritivni kvalitet prehrambenih proizvoda, kreiranjenje novih prehrambenih proizvoda i ispitivanje njihovih fizičko-hemijskih, nutritivnih i senzorskih osobina, roka trajanja proizvoda, ispitivanje kvaliteta i prihvatljivosti za potrošače.

Dr Marija Milašinović-Šeremešić

+381(0)21/485-3752;

marija.milasinovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Ocena kvaliteta i upotrebne vrednosti zrnastih kultura; hemija i tehnologija skroba; unapređenje i razvoj novih formulacija i proizvoda za ishranu životinja.

Dr Marijana Sakač

+381(0)21/485-3772;

marijana.sakac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Hemija hrane sa fokusom na funkcionalnost hrane. Određivanje sadržaja bioaktivnih komponenti. Dizajniranje inovativnih proizvoda. Kvalitet i bezbednost meda.

Dr Milica Pojić

+381(0)21/485-3782;

milica.pojic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Moja primarna istraživačka interesovanja odnose se na razvoj novih prehrambenih proizvoda, posebno korišćenjem novih i alternativnih sirovina biljnog porekla, kao i inženjering prehrambenih proizvoda i procesa, uključujući i primenu participativnog pristupa za inoviranje. Moje trenutno istraživanje je fokusirano na korišćenje zelenih i održivih tehnika za valorizaciju sporednih proizvoda prehrambene industrije, kao i razvoj i karakterizaciju dobijenih proizvoda.

Dr Miroslav Hadnađev

+381(0)21/485-3811;

miroslav.hadnadjev@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Primenjena i fundamentalna reologija prehrambenih sistema, tehnologija i kvalitet proizvoda na bazi žita, tehnologija funkcionalnih proizvoda, savremeni trendovi u razvoju prehrambenih proizvoda, kvalitet i bezbednost hrane biljnog porekla.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.