0000-0001-9762-5389

56964443800Dr Alena Stupar

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad 2012.

Master inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad 2013.

Doktor nauka, Tehnološki fakultet, 2018.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Primena različitih savremenih tehnika ekstrakcije (ekstrakcija superkritičnim i subkritičnim fluidima, mikrotalasna i ultrazvučna ekstrakcija), upotreba potpuno bezbednih „zelenih“ rastvarača u cilju izolovanja bioaktivnih komponenti iz biljnih sirovina. Optimizacija parametara procesa ekstrakcije, fizičko-hemijska analiza dobijenih ekstrakata i implementacija dobijenih ekstrakata u svakodnevne prehrambene proizvode.