Senzorska analiza

VEŠTINE U SENZORSKOM INSTRAŽIVANJU

Profesionalno napredovanje i celovitost učenja iz oblasti senzorske analize hrane.

Osnovna svrha organizovanja kurseva je da Institut za prehrambene tehnologije FINS, kao vodeća institucija iz oblasti senzorske analize hrane i nauke o potrošačima, pruži naprednu, sveobuhvatnu i obuku prilagođenu budućim profesionalcima iz oblasti senzorske analize prehrambenih proizvoda.

Oblast senzorske nauka je široko i složeno polje. Naš program pokriva širok spektar upotrebe senzorskih naučnih alata u industriji, ali i u laboratorijama koje se bave kontrolom kvaliteta hrane i pića.

Programom obuke polaznici će steći samopouzdanje u procesu dizajniranja i sprovođenja senzorske ocene, analiziranja i prezentovanja rezultata senzorskih istraživanja na adekvatan način, a sve sa ciljem da se obezbedi pouzdanost i značajnost rezultata koji će doprineti u donošenju poslovnih odluka. Polaznici će steći razumevanje o raznolikost metoda u kompletu senzorskih alata, kako bi ih najbolje primenili u svojim jedinstvenim poslovnim potrebama i situacijama.

Za dodatne informacije o sadržaju i datumima održavanja kurseva možete saznati više kroz pojedinačne module.

Kursevi

OSNOVE SENZORSKE NAUKE:
Uvod u senzorsku analizu hrane

Svrha pohađanja kursa

Modul 1 će polaznicima kursa pružiti relevantne informacije o principima senzorske nauke, ljudskim čulima i njihovoj primeni u senzorskoj oceni; o principima senzorske metodologije i najbolje prakse prilikom sprovođenja senzorskih ispitivanja. Polaznici će steći znanje i razumevanje o važnosti objektivnih senzorskih postupaka, kako bi kroz dalji rad u okviru ove oblasti, profesionalno pristupili i unapredili dalji rad u svojim organizacijama, bilo u okviru laboratorijskog i/ili industrijskog okruženja.

Kotizacija

Cena po učesniku: 95.000, 00 dinara (uračunat PDV)
Poslednji dan za registraciju je 10. maj 2020. godine

Sadržaj kursa:

 • Uvod u senzorsku analizu – definicije, primena i korist.
 • Fiziološki i psihološki aspekti percepcije – ljudska čula.
 • Praktična razmatranja za senzorska testiranje – najbolja praksa, senzorsko osoblje, prostor/oprema, ocenjivači, formiranje senzoskog panela.
 • Uvod u tri glavne vrste metodologije unutar senzorske analize hrane.

Ciljevi kursa:

 • Upoznavanje sa principima senzorske nauke.
 • Praktična demonstracija procesa provere (skrininga) osoba namenjenih za rad u senzorskom panelu.
 • Isticanje važnosti primene najbolje senzorske prakse.

Očekivani ishodi kursa:

 • Shvatanje značaja i koristi senzorske analize u poslovnim aktivnostima.
 • Sprovođenje senzoskog ispitivanja poštujući sve neophodne principe senzorske prakse.
 • Ovladavanje postupcima regrutovanja kandidata za senzorski panel.
 • Raspolaganje znanjem i senzorskim alatima za proveru oštrine čula kandidata namenjenih učešću u senzorskom panelu za različite namene.
 • Profesionalno korišćenje tehnike obuke stečene na kursu za dalji rad sa ocenjivačima.

Primena diskriminativnih testova u senzorskoj analizi hrane

Svrha pohađanja kursa

Efikasnost u proizvodnji, bez ikakvog kompromisa u pogledu kvaliteta, veoma je značajno područje za sve kompanije koje se bave proizvodnjom hrane. Senzorsko diskriminativno testiranje (testiranje postojanja razlike u senzorskom kvalitetu) svakako može da podrži realizaciju ove efikasnosti, ali i da omogući prilagođavanje diskriminativnih isitivanja različitim poslovnim potrebama: kontroli kvaliteta, odabiru i proveri kandidata za učešće u radu senzorskog panela, itd. Modul 2 je, kroz trodnevna predavanja i vežbe, dizajniran da učesnicima koji poseduju polazno znanje iz senzorske nauke, pruži relevantne činjenice o značaju i primeni dostupnih testova diskriminacije; o prednosti jednog testa nad drugim, kao i o statističkoj analizi prikupljenih podataka u svrhu operativnog poboljšanja senzorske analize u okviru svojih poslovnih delovanja.

Kotizacija

Cena po učesniku: 95.000, 00 dinara (uračunat PDV)
Poslednji dan za registraciju je 10. maj 2020. godine

Sadržaj kursa

Kurs će pružiti detaljno znanje i praktično iskustvo o:

 • Uvodu u senzorsko diskriminativno ispitivanje.
 • Korišćenju statistike u diskriminativnim ispitivanjima i o primeni određenih softverskih paketa.
 • Prednostima i ograničenjima diskriminativnih ispitivanja.
 • Metodima i analizi u diskriminativnim ispitivanjima: Praktične smernice: (test poređenja parova, test trougla, duo-trio test, dva od pet test, test „A“ – ne „A“, tetrad test, test rangiranja, test razlike u odnosu na kontrolni (DFC), ABX diskriminativni test, itd).

Napomena: Preduslov za pohađanje ovog modula/kursa je pohađanja prethodnog modula/kursa I.

Primena konvencionalnih i savremenih – brzih deskriptivnih metoda u senzorskom profilisanju prehrambenih proizvoda

Svrha pohađanja kursa

Modul 3 je osmišljen da zadovolji vaše potrebe za stalnim profesionalnim razvojem. Četvorodnevna obuka omogućiće vam da steknete znanje o osnovnim principima opisne (deskriptivne) senzorske analize. Kurs je namenjen osobama koje žele da se upuste u izazovnu ulogu da postanu vođa senzorskog deskriptivnog panela i imaju krajnju odgovornost u regrutovanja, obuci i korišćenju deskriptivnog panela u senzorskom profilisanju prehrambenih proizvoda.

Kotizacija

Cena po učesniku: 155.000, 00 dinara (uračunat PDV)
Poslednji dan za registraciju je 10. oktobar 2020. godine

Sadržaj kursa:

 • Uvod u opisnu analizu i opšta razmatranja;
 • Postavka i obuka senzorskog panela;
 • Rukovođenje panelom: učinak, praćenje i stručnost panelista;
 • Statistička analiza deskriptivnih podataka;
 • Metodi konsenzusa u deskriptivnoj analizi;
 • Izvorni metodi profilisanja arome i teksture i modifikovani/izvedeni metodi profilisanja;
 • Kvantitativni deskriptivni metod (QDA);
 • Spectrum™ metod;
 • Brzi senzorski metodi i analiza podataka: Free Choice Profiling, Flash Profile Method, Projective Mapping, Sorting Task, Polarized Sensory Positioning, Check‐All‐That‐Apply Method, itd.
 • Primena deskriptivne senzorske analize na prehrambenim proizvodima.

Napomena: Kurs je pogodan za one koji poznaju osnove senzorske analize (Modul I), ali smatraju da treba da nauče više o analizi i interpretaciji podataka. Potrebno je osnovno znanje o statističkim konceptima.

SENZORSKA ANALIZA U KONTOLI KVALITETA HRANE

Svrha pohađanja kursa

Modul 4 je osmišljen da zadovolji potrebe za profesionalnim razvojem i namenjen je osobama koje su odgovorne za sprovođenje i nadzor programa kontrole kvaliteta. Tokom trodnevnog kursa polaznici će dobiti neophodno znanje o različitim metodologijama u senzorskoj kontroli kvaliteta sirovina, polu-proizvoda i gotovih proizvoda i moći će uspešno da donose odluke o tome koja je metodologija najviše prilagođena konkretnim potrebama u cilju održavosti senzorskog kvaliteta proizvoda na izuzetno probirljivom konkurentnom tržištu.

Kotizacija

Cena po učesniku: 125.000, 00 dinara (uračunat PDV)
Poslednji dan za registraciju je 10. decembar 2020. godine

Kroz tematska predavanja i praktične vežbe, učesnici seminara će steći dodatno iskustvo u:

 • Razumevanju uloge senzorske ocene u kontroli kvaliteta prehrambenih proizvoda.
 • Sagledavanju praktičnih razmatranja koja se moraju uzeti u obzir prilikom primene programa senzorske ocene u kontroli kvaliteta unutar preduzeća.
 • Prepoznavanju značaja dobre senzorske prakse.
 • Razvoju senzorske specifikacije prehrambenih proizvoda po sopstvenom izboru.
 • Prepoznavanju različitih senzorskih metoda za potrebe kontrole kvaliteta.
 • Sprovođenju senzorske ocene, obradi i tumačenju rezultata.

Napomena: Preduslov za pohađanje ovog modula/kursa je pohađanje prethodnih modula/kurseva (I, II, III).

Kontakt osobe za prijavu:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.