Izbori u zvanja

Naučni saradnik Aleksandar Marić

30/05/2023

Naučni savetnik Tamara Dapčević Hadnađev

05/05/2023

Viši naučni saradnik Renata Kovač

22/03/2023

Viši naučni saradnik Jasmina Lazarević

06/03/2023

Naučni savetnik Zvonko Nježić

24/11/2022