HLEB OD PUNOG ZRNA SPELTA PŠENICE SA SMANJENIM SADRŽAJEM NATRIJUMA

Integralni hleb od spelta pšenice pripada specijalnoj vrsti pekarskih proizvoda koja je definisana Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa (Sl. list SRJ br. 52/95 i Sl. list SCG", br. 56/2003 - dr. Pravilnik i 4/2004 - dr. pravilnik).

MEDENJAK OD INTEGRALNOG HELJDINOG BRAŠNA

Medenjak od integralnog heldinog brašna je nutritivno vredan proizvod sa dodatom vrednošću, optimalnih teksturnih svojstava i poboljšanog ukusa.

HLEB OD INTEGRALNOG HELJDINOG BRAŠNA

Hleba od integralnog heljdinog brašna sadrži minimum 50% integralnog heljdinog brašna i predstavlja funkcionalan proizvod produžene trajnosti sa prijatnom aromom i adekvatnom teksturom.

KREKERI OD INTEGRALNOG HELJDINOG BRAŠNA – BEZGLUTENSKI PROIZVOD

Krekeri od integralnog heljdinog brašna (minimum 70%) spadaju u kategoriju bezglutenskih proizvoda sa dodatom vrednošću, koje karakteriše izbalansiran aminokiselinski sastav, povišen sadržaj proteina, rezistentnog skroba...

HLEB SA LANENIM SEMENOM I BILJNOM MEŠAVINOM “VITALPLANT”

Hleb sa lanenim semenom i biljnom mešavinom “Vitalplant” je funkcionalni pekarski proizvod namenjen ishrani osoba koje imaju poremećaj u metabolizmu lipida, a mogu ga konzumirati i zdrave osobe. Antiaterogeni efekat ovog hleba dokazan je sprovođenjem biološkog ogleda.

This site is registered on wpml.org as a development site.