HLEB OD PUNOG ZRNA SPELTA PŠENICE SA SMANJENIM SADRŽAJEM NATRIJUMA

Integralni hleb od spelta pšenice pripada specijalnoj vrsti pekarskih proizvoda koja je definisana Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa (Sl. list SRJ br. 52/95 i Sl. list SCG", br. 56/2003 - dr. Pravilnik i 4/2004 - dr. pravilnik).

Integralni hleb od spelta pšenice pripada specijalnoj vrsti pekarskih proizvoda koja je definisana Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa (Sl. list SRJ br. 52/95 i Sl. list SCG“, br. 56/2003 – dr. Pravilnik i 4/2004 – dr. pravilnik).

POTENCIJALNI EKSTERNI KORISNICI
Mala, srednja i velika pekarska i konditorska preduzeća.

OPIS PROIZVODA:
Integralni hleb od spelta pšenice pripada specijalnoj vrsti pekarskih proizvoda koja je definisana Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa (Sl. list SRJ br. 52/95 i Sl. list SCG“, br. 56/2003 – dr. Pravilnik i 4/2004 – dr. pravilnik). Integralni hleb od spelete sa smanjenim sadržajem natrijuma ispunjava zahteve člana 30, Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane („Sl. Glasnik RS“ br. 85/2013) koji se odnose na nutritivnu izjavu „smanjen sadržaj“.
Preporučeni dnevni unos natrijuma za mlade je 900-1200 mg, a za odrasle 1100-1300 mg. Konzumiranjem 100 g hleba od celog zrna spelta pšenice sa smanjenim sadržajem natrijuma unosi se 434 mg natrijuma, dok sa istom količinom uobičajenog speltinog hleba unosi se 620 mg natrijuma. Kontrolisani unosa natrijuma doprinosi regulaciji pritiska kod osoba sa povešenim pritiskom. Smanjeni unos natrijuma u ishrani može da pomogne i u prevenciji nakupljanja tečnosti u donjem delu nogu i stomaku. Osobe sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom moraju da kontrolišu unos natrijuma kako bi sprečili preopterećenje tečnostima koje podiže krvni pritisak i izaziva oticanje.
U postupku proizvodnje integralnog hleba od spelta pšenice sa smanjenim sadržajem natrijuma, u sastav proizvoda se uključuje posebno pripremljeni sastojak koji menja deo soli u recepturi, a da pri tome ne pogoršava osobine testa pri obradi i senzorska svojstva (pre svega ukus) hleba.
Tehnološki postupak je primenjljiv i svim pekarskim pogonima.
Proizvod je kreiran kao rezultat istraživanja u okviru projekta III-46005 “Novi proizvodi cerealija i pseudocerealija u organskoj proizvodnji”.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.