0000-0002-6532-2612

16305554500Dr Olivera Šimurina

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet Novi Sad, 1993.

Doktor Nauka – Prehrambeno inženjerstvo, Tehnološki fakultet Novi Sad, 2013.

(naslov teze: “Optimizacija koncentracije organskih kiselina i enzimskih preparata u biohemijskom matriksu supstandardnog kvaliteta”)

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Razvoj prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću na bazi zrnastih kultura i primena novih tehnologija i naučnih dostignuća u cilju očuvanja funkcionalnih svojstava prerađene hrane. Iskustvo u dizajniranju inovativnih proizvoda i njihova implementacija u prehrambenoj industriji. Koautor četiri nacionalna patenta i više tehničkih rešenja za postupak proizvodnje proizvoda visoke nutritivne vrednosti i postupka iskorišćenja otpada iz prehrambene industrije.

This site is registered on wpml.org as a development site.