Dr Olivera Šimurina

Viši naučni saradnik

ASSISTANT DIRECTOR FOR TECHNOLOGY TRANSFER

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1993

Doktorat, Tehnološki fakultet, Novi Sad 2013.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja