Oprema za pekarske i fine pekarske proizvode

Dozator vode za mešanje testa

Spiralna mesilica za mesanje testa

Planetarna mesilica za mešanje testa

Automatska delilica za pecivo

Automatska delilica za meka testa (ciabatei baguette)

Laminator

Komora za odloženu fermentaciju

Depozitor za čajno pecivo

Šok komora za zamrzavanje

Etažna peć

BRABENDER 20 DN I DO-CORDEROM DCE 330