0000-0002-5492-7237

13609511300Dr Anamarija Mandić

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1993.
Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2000.

Doktor tehničkih nauka, Tehnološki fakultet , Novi Sad, 2007.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Funkcionalna hrana, antioksidativna svojstva, sekundarni metaboliti biljaka, biljni polifenoli i karotenoidi, oksidacija lipida, formulacija prehrambenih proizvoda, valorizacija, transformacija i upotreba sporednih proizvoda prehrambene industrije kao funkcionalnog sastojka, razvoj analitičkih metoda primenom HPLC i GC za procenu parametara kvaliteta i bezbednosti.