0000-0002-8674-6932

55348927200Dr Jelena Tomić

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, master,Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2007.

Doktor nauka – tehnološko inženjerstvo, Tehnološki fakultet, 2016.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Procena kvaliteta bražna, žita i drugih kultura sa biohemijskog, nutritivnog i tehnofunkcionalnog aspekta; razvoj pekarskih proizvoda sa poboljšanim nutritivnim i funkcionalnim osobinama; ispitivanje potencijala nusproizvoda prehrambene industrije kao sirovina za proizvodnju pekarskih i finih pekarskih proizvoda.