0000-0003-1849-9236

35229358700Dr Jelena Filipović

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2000.

Magistratura, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2005.

Doktorat, Tehnološki fakultet , Novi Sad, 2009.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Polje ekspertize je primena nekonvencionalnih sirovina i njihov uticaj na tehnološki i nutritivni kvalitet prehrambenih proizvoda, kreiranjenje novih prehrambenih proizvoda i ispitivanje njihovih fizičko-hemijskih, nutritivnih i senzorskih osobina, roka trajanja proizvoda, ispitivanje kvaliteta i prihvatljivosti za potrošače.