Dr Jelena Filipović

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2000.

Magistratura, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2005.

Doktorat, Tehnološki fakultet , Novi Sad, 2009.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja