0000-0003-3261-0332

36523236700Dr Aleksandra Mišan

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1996.
Magistratura, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2001.

Doktorat, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2009.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Hemija hrane sa posebnim naglaskom na hromatografske metode (HPLC i GC), prirodne antioksidanse, funkcionalnu hranu, oksidativne procese i procenu roka trajanja. Poseban fokus istraživanja odnosi se na istraživanje zelenih i održivih rešenja, ekstrakcionih tehnologija za izdvajanje biomolekula iz otpada i sporednih proizvoda prehrambene industrije.