Dr Marijana Sakač

Naučni savetnik

Rukovodilac Centra za proizvode na bazi žita

OBRAZOVANJE

OBRAZOVANJE:

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju,  1984.

Magistratura, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1992.

Doktorat, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2000.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi žita