0000-0003-2093-2238

55405214600Dr Marijana Sakač

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer hemije, Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju,  1984.

Magistratura, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1992.

Doktorat, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2000.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Hemija hrane sa fokusom na funkcionalnost hrane. Određivanje sadržaja bioaktivnih komponenti. Dizajniranje inovativnih proizvoda. Kvalitet i bezbednost meda.