GRAINTEC

Kompanije GRAINTEC je tražila dobro opremljenu laboratoriju za buduću saradnju, a u FINS-u smo pronašli ono što smo tražili. FINS ne samo da pruža mogućnost korišćenja odlične opreme pilot kapaciteta i potrebnih instrumenata za procenu kvaliteta hrane i hrane za životinje, već su sposobni da komuniciraju i diskutuju o rezultatima na relevantnom naučnom nivou.

Markus Wied Dethlefsen,
GRAINTEC, Denmark