Izbori u zvanja

Istraživač saradnik Danka Dragojlović

29/10/2021

Viši naučni saradnik Dubravka Škrobot

09/09/2021

Naučni saradnik Dragana Plavšić

03/09/2021

Viši naučni saradnik Biljana Cvetković

14/07/2021

Viši naučni saradnik Jelena Tomić

24/05/2021

Naučni savetnik Miroslav Hadnađev

07/04/2021

Viši naučni saradnik Aleksandra Novaković

12/02/2021