Izbori u zvanja

Viši naučni saradnik Vojislav Banjac

19/04/2022

Naučni savetnik Marija Milašinović Šeremešić

03/03/2022

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica 2022

02/02/2022

Naučni saradnik Jelena Vujetić

24/01/2022

Istraživač saradnik Danka Dragojlović

29/10/2021

Viši naučni saradnik Dubravka Škrobot

09/09/2021

Naučni saradnik Dragana Plavšić

03/09/2021