Javne nabavke

Javna nabavka otvoreni postupak – Hemikalije 13/2020

Javna nabavka otvoreni postupak-Laboratorijska oprema – sigurnosni ormani za čuvanje i skladištenje zapaljivih i lako isparljivih hemikalija 1/2020

Javna nabavka male vrednosti – Servisiranje i ugradnja-potrošni materijal i rezervni delovi – instrumenti, oprema, aparati 10/2020

PLAN JAVNIH NABAVKI 1