Javne nabavke

Izmena plana javnih nabavki za 2022.god. – 3

Izmena plana javnih nabavki za 2022.god. – 2

Izmena plana javnih nabavki za 2022.god. – 1

PLAN JAVNIH NABAVKI za 2022. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI za 2021. godinu

Plan javnih nabavkii i nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2020 godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI 1

PLAN JAVNIH NABAVKI 1

Izmene finansijskog plana

DOKUMENTA: Izmene_plana_5.doc