Zbornik radova sa Centralno evropskog kongresa hrane CEFood 2012

OPIS

PDF verziju zbornika možete preuzeti OVDE.
PDF verziju dodatka zbornika možete preuzeti OVDE.