0000-0002-8310-4213M.Sc Miloš Županjac

Istraživač pripravnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije – Tehnološki fakultet Novi Sad, 2013.

Master inženjer tehnologije – Tehnološki fakultet Novi Sad, 2014.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Višegodišnje radno iskustvo u industriji prerade mesa i razvijanju novih proizvoda animalnog porekla. Takođe, kao vođa HACCP tima bio je uključen u proces upravljanja standardima kvaliteta prema smernicama Codex Alimentarius. Trenutno je student doktorskih akademskih studija, Studijski program: Prehrambeno inženjerstvo, na Tehnološkom fakultetu, Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu. Fokus na razvijanje novih proizvoda animalnog porekla sa biološki aktivnim jedinjenjima i senzorska analiza hrane.