Međulaboratorijska poređenja

Izveštaj o međulaboratorijskom poređenju odabranih pokazatelja kvaliteta pšeničnog brašna

19/07/2021

Izveštaj o međulaboratorijskom poređenju odabranih pokazatelja kvaliteta pšenice

19/07/2021

Rezultati MP odabranih pokazatelja kvaliteta pšeničnog brašna 2014

01/12/2020

Rezultati MP odabranih pokazatelja kvaliteta pšenice 2014.

01/12/2020

Rezultati MP odabranih pokazatelja kvaliteta kukuruza i kukuruzne krupice 2014.

01/12/2020

Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja-Senzorska svojstva testenine

01/12/2020

Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja- Odabrani pokazatelji kvaliteta pića i napitaka

01/12/2020

Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja- Odabrani pokazatelji kvaliteta čokolade

01/12/2020

Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja -Odabrani pokazatelji kvaliteta meda

01/12/2020

Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog poređenja -Odabrani pokazatelji kvaliteta dodatnih sirovina u prehrambenoj industriji

01/12/2020