114-451-4685/2013-05114-451-4685/2013-05

Lekovito bilje kao alternativa antibioticima kao promoterima rasta u održivoj proizvodnji  zdrastveno bezbednog mesa brojlera.

Duration: 2013-2014

Koordinator: dr Ljiljana Kostadinović

Lekovito bilje kao alternativa antibioticima kao promoterima rasta u održivoj proizvodnji zdrastveno bezbednog mesa brojlera.