Bezglutensko čajno pecivo na bazi ekstrudiranog prosenog brašna sa dodatkom prosenog brašna, sa povećanim sadržajem prirodnih vlakana

Broj prijave patenta: P-2016/1204

Autori: Torbica, A., Tomić, J., Janić Hajnal, E