Bilateralna saradnja Srbija -FrancuskaBilateralna saradnja Srbija -Francuska

Bilateralna saradnja Srbija Francuska, Cemagref (UR TERE), Rennes, France

Koordinator: dr Aleksandra Torbica

Bilateralna saradnja Srbija Francuska, Cemagref (UR TERE), Rennes, France