Bilateralna saradnja Srbija-HrvatskaBilateralna saradnja Srbija-Hrvatska

Bilateralna saradnja Srbija Hrvatska, Univerzitet u Zagrebu,Agronomski fakultet

Koordinator: dr Jovanka Lević

Bilateralna saradnja Srbija Hrvatska, Univerzitet u Zagrebu,Agronomski fakultet