NPBTN-351001NPBTN-351001

Konfekcioniranje goveđeg mesa i sterilisana goveđa konzerva.

Duration: 2005-2008

Koordinator: Prof. dr Ratko Lazarević

Konfekcioniranje goveđeg mesa i sterilisana goveđa konzerva.