NPBTN-371010NPBTN-371010

Niskoenergetska masna punjenja za konditorske proizvode sa dodatkom skrobnih derivata.

Duration: 2005-2008

Koordinator: Prof. dr Ljubica Dokić

Niskoenergetska masna punjenja za konditorske proizvode sa dodatkom skrobnih derivata.