RP008RP008

Funkcionalni ingredijenti – nosioci kvaliteta u tehnologiji keksa.

Duration: 2008-2010

Koordinator: Prof.dr Juliana Gyura

Funkcionalni ingredijenti – nosioci kvaliteta u tehnologiji keksa.