RP012RP012

Održivost lanca masovne proizvodnje hrane.

Duration: 2008-2010

Koordinator: dr Jasna Mastilović

Održivost lanca masovne proizvodnje hrane.