TR-6849Proizvodnja pšenice namenskog kvaliteta pod kontrolisanim uslovima uz primenu principa HACCP.Duration: 2005-2008

Koordinator: dr Jasna Mastilović

Proizvodnja pšenice namenskog kvaliteta pod kontrolisanim uslovima uz primenu principa HACCP.

Rukovodilac Centra za proizvode od voća i povrća

Dr Jasna Mastilović

+381(0)21/485-3773 ; jasna.mastilovic@fins.uns.ac.rs