TR31007TR31007

Vrednovanje kvaliteta i optimizacija prerade pšenice u svetlu klimatskih promena

Duration: 2011-2015

Koordinator: dr Aleksandra Torbica

Vrednovanje kvaliteta i optimizacija prerade pšenice u svetlu klimatskih promena