Javne nabavke

Javna nabavka otvoreni postupak – Hemikalije 5 – 14/2019

Javna nabavka male vrednosti – Usluge servisiranje i ugradnja – potrošni materijal i rezervni delovi za aparate i uređaje 16/2019

Izmene finansijskog plana i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje

PLAN JAVNIH NABAVKI 1