0000-0002-9960-0393

45561286000Dr Bojana Kokić

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije -master, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2008.

Doktor tehnoloških nauka, Tehnološki fakultet, 2017

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja