0000-0002-9960-0393

45561286000Dr Bojana Kokić

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije -master, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2008.

Doktor tehnoloških nauka, Tehnološki fakultet, 2017

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Iskustvo u kontroli kvaliteta i bezbednosti hrane za životinje; uključivanje alternativnih i sporednih proizvoda prehrambene industrije u ishranu životinja sa akcentom na hranu za preživare; unapređenje kvaliteta hrane za životinje primenom različitih tehnoloških postupaka proizvodnje.