Dr Bojana Kokić

Naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije -master, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2008.

Doktor tehnoloških nauka, Tehnološki fakultet, 2017

OBLAST ISTRAZIVANJA

Tehnologija i kvalitet hrane za životinje