0000-0002-8674-6932

55348927200Dr Jelena Tomić

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, master,Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2007.

Doktor nauka – tehnološko inženjerstvo, Tehnološki fakultet, 2016.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja