0000-0003-3189-5057

25959576200Dr Olivera Đuragić

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1992

Magistar tehnoloških nauka, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2006

Doktor tehničkih nauka, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2011

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Tehnologija proizvodnje hrane za životinje, valorizacija sirovina i proizvodnja gotovih smeša za ishranu životinja, kontrola kvaliteta i bezbednosti hrane za životinje, radna tačnost procesa (kontrola homogenosti smeša i premiksa, provera unakrsne kontaminacije i nivoa prenošenja), iskorišćenje nusproizvoda prehrambene industrije i poljoprivrede, inovativni i funcionalni proizvodi za ishranu životinja, saradnja sa privredom i komercijalizacija rezultata naučno-istraživačkog rada.