Dr Olivera Đuragić

Naučni savetnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1992

Magistar tehnoloških nauka, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2006

Doktor tehničkih nauka, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2011

OBLAST ISTRAZIVANJA

Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja