0000-0002-4882-8048

36767821900Dr Predrag Ikonić

Viši naučni saradnik

OBRAZOVANJE

Diplomirani inženjer tehnologije, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2004.
Doktorat, Tehnološki fakultet, Novi Sad , 2013.

OBLAST ISTRAZIVANJA

Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Prehrambeni tehnolog specijalizovan za tehnologiju mesa. Njegove istraživačke aktivnosti su usmerene na dve glavne teme. Prva tema se odnosi na tehnologiju, karakterizaciju i standardizaciju kvaliteta tradicionalnih prehrambenih proizvoda životinjskog porekla. Druga tema je povezana sa tehnološkim, nutritivnim i senzorskim kvalitetom, bezbednošću i održivošću proizvoda od mesa izrađenih uz dodatak funkcionalnih sirovina biljnog porekla. Koautor je više od 250 naučnih radova i saopštenja, više tehničkih rešenja, kao i pet elaborata za zaštitu oznake geografskog porekla prehrambenih proizvoda.